МЕНЮ
КОШНИЦА

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на интернет сайт и online магазин: www.karatoys.eu

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 І. ДАННИ ЗА ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

2. Седалище и адрес на управление: България, област Ямбол, община Ямбол, ул. “Малко Търново, № 7-Б-11.

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, област Ямбол, община Ямбол, ул. Г. С. Раковски 3

4. Данни за кореспонденция: България, област Ямбол, община Ямбол, ул. Г. С. Раковски 3,  еmail: shop@karatoys.eu, тел. +359 46669124. Вписване в публични регистри: ЕИК 838171725(Търговски регистър към Агенция по вписванията), МОЛ: Георги Георгиев.

5. Надзорни органи:

A. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

B. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: http://www.kzp.bg

C. Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: http://www.cpc.bg

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 838171725.

 

I.   Общи условия

• www.karatoys.eu е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез     “ www.karatoys.eu ” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други  обстоятелства, относно заявката му.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” има право да променя цените на предлаганите  стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

• Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможно до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") не гарантира доставката на продукта.

• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

• Поръчаните чрез сайта продукти се придружават от опис и  касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).

 

II. Права и задължения на страните

1. ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в рамките на 1 работен ден;

• да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

2. Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си  писмено (по e-mail) или устно (по телефон) в срок не по-дълъг от 14 работни дни.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина,  да върне заявените артикули.

В рамките на горния срок следва да върне стоката като я изпрати на следния адрес: гр.Ямбол  8600, ул. Г. С. Раковски 3, ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, с платени  куриерски разходи. В този случай трябва да ни посочи и банкова сметка, по която ще бъде възстановена заплатената от него сума.

Заявлението за отказ от поръчка Клиентът можете да изпрати по:

   -  електронен път на shop@karatoys.eu като посочи в полето "относно"  "Отказ от поръчка № ........." /трябва да посочите номера на поръчката/.

    - или по пощата на посочения по-горе адрес.

Стандартният Формуляр за отказ може да бъде изтеглен от тук:. Стандартен Формуляр за Упражняване на Правото на Отказ.

За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП

ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите му за доставката (ако е имало такава). Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Връщането се допуска при следните условия:

• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – фактура, касов бон;

• клиентът съгласува с представител на ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ адреса, на който желае да получи обратно стоката;

• съгласно разпоредбите на ЗЗП, ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

III. Лични данни

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” полага дължимата грижа за защита наличните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: shop@karatoys.eu.

• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

• С извършването на регистрация в www.karatoys.eu клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация.

• Лице под 16 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ непълнолетния/малолетния.  Aĸo нayчим, чe cмe cъбpaли личнa инфopмaция нa дeтe нa възpacт пoд 16 гoдини, щe пpeдпpиeмeм cтъпĸи, зa дa изтpиeм инфopмaциятa възмoжнo нaй-cĸopo. Aĸo poдитeли и/или зaĸoнни пpeдcтaвитeли нa дeцa oтĸpият, чe дeцa пoд тяxнoтo нacтoйничecтвo ca дaли дaннитe cи нa “ www.karatoys.eu, cвъpжeтe ce c нac и ниe щe изтpиeм инфopмaциятa в нaй-ĸpaтъĸ cpoĸ.

IV. Разкриване на информацията

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества,физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация;

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

V. Отговорност

• ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ”  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди –случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  чрез “ www.karatoys.eu ”.

 

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, ще бъдат разрешавани чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите).  За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук:КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС

 

VII. Гаранционни условия:

1.     При наличие на фабричен дефект на артикул от категорията на  детските играчки, фирма ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена.

2.    За артикулите, за които е посочен гаранционен срок по време на експлоатацията, фирма ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ се задължава да отстрани дефекта в срок от 30 дни от представянето на продукта за рекламация. Клиентът е длъжен да представи касов бон или фактура за покупката на артикула от online магазин karatoys.eu.

 

VIII. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 

IX. Допълнителни условия:

1. ЕТ КАРА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

 

X. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Уеб сайтът www.karatoys.eu ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.karatoys.eu. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 

XI. Имейлинг политика

С извършването на регистрация в www.karatoys.eu клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес,който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.