Най-нови
Промоции

Онлайн магазин за детски стоки KaraToys

Добре дошли в karatoys.eu

На 28.09.2020 г. ЕТ"КАРА – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-20132-C01 по проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19".  Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки  предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  COVID-19".

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от нея и стабилност на работните места.

×


 

×
×
×
×
×
×